رفتن به محتوای اصلی

علی اصغر سپهر

استاد خوشنویسی


ایشان هنر خوشنویسی را در محضر  اساتیدی همچون آقایان میرحسینی، رهبر، عربزاده آموختند.


-متولد 1376در شهر یزد

-دارای مدرک فوق ممتاز خط نستعلیق

_مدیر و مجری گالری خوشنویسی سپهر در سال 1399

_شرکت در نمایشگاه های گروهی خوشنویسان استان یزد