رفتن به محتوای اصلی

سید عباس علوی

استاد خوشنویسی

-متولد 1347

_دارای مدرک فوق ممتاز انجمن خوشنویسان ایران

_مدرس انجمن خوشنویسان

_ 15 سال عضو اصلی انجمن خوشنویسان یزد