رفتن به محتوای اصلی

سید خلیل عرب زاده

استاد خوشنویسی

-متولد 1366در شهر یزد

-استاد خط شکسته نستعلیق

_دارای مدرک فوق ممتاز خط شکسته نستعلیق

_هنرجوی دوره ی استادی استاد محمد حیدری

_ 5 سال مدرس انجمن خوشنویسان ایران شعبه تفت 

_کارشناسی مهندسی کشاورزی

_کاردان فوریتهای پزشکی